آرشیو نویسنده: Majma

دینداری بدون اقتصاد سخت است

حضرت ‌آیت الله العظمی جوادی ‌آملی با بیان این گه باید مرزهای کشور بیش از پیش تقویت شود، گفت: اگر مرزهای خود را آباد و ...