آرشیو نویسنده: dadsetan

جلسه کمیسیون تحقیق و بررسی

جلسه کمیسیون تحقیق و بررسی در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۷ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: سلطانی، سپهری، قبادی، وطن پرست، دوست محمدی، گرجی، طهماسبی و حاجی ...

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه مجمع نمایندگان طلاب در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۷ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: سلم آبادی، عمادی، فعلی، کریمی اقدم، موسوی و ...

جلسه کمیسیون اخلاق و امور تربیتی

جلسه کمیسیون اخلاق و امور تربیتی مجمع نمایندگان طلاب در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۷ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: سیدحبیب الله حسینی، مهدی جعفری سیریزی، سیدمحمدمهدی ...