هیأت رئیسه

برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۹ در دفتر مجمع با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب برگزار گردید.

برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع؛ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و سپهری برگزار گردید. این جلسه با حضور حجج اسلام آقایان: حاج حسینی و زنگنه از مسؤولین دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی به عنوان مهمان؛ و با موضوع: بررسی راهکارهای مدیریت فضای مجازی کشور برگزار گردید.  

برگزاری جلسه مشترک هیأت محترم رئیسه مجمع نمایندگان با کارگروه ارتقاء مجمع

جلسه مشترک هیأت محترم رئیسه مجمع نمایندگان با کارگروه ارتقاء مجمع، شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۵ در دفتر مجمع (دورشهر) برگزار گردید. در این جلسه حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده، رضوانی نسب، عسگری فروشانی، ابراهیمی، عالمی و سپهری حضور داشتند.

برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان، شنبه ۹۸/۱۰/۲۸ در دفتر مجمع (دورشهر) با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده، رضوانی نسب و سپهری برگزار گردید.  

برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان؛ شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ در دفتر مجمع برگزار گردید. در این جلسه حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، سعیدی، محسن زاده، رضوانی نسب و سپهری حضور داشتند.

برگزاری جلسه مشترک هیأت رئیسه مجمع نمایندگان و هیأت رئیسه کمیسیون تبلیغات

جلسه مشترک هیأت رئیسه مجمع و هیأت رئیسه کمیسیون تبلیغات، شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۷ در دفتر مجمع برگزار گردید. این جلسه با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، سعیدی، محسن زاده، رضوانی نسب، سپهری، ملانوری و اسدی برگزار شد.

برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان، شنبه ۹۸/۹/۳۰ در دفتر مجمع نمایندگان (دورشهر) با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، محسن زاده، رضوانی نسب و سپهری برگزار گردید.

برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب، شنبه مورخ ۹۸/۸/۲۳ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده، رضوانی نسب و سپهری برگزار گردید.

برگزاری جلسه هیأت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان شنبه، ۸۹/۹/۹ ساعت: ۱۸:۰۰ برگزار گردید. این جلسه با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب برگزار شد.   مصوبات: ۱- پیرامون طرح تشکیل بسیج مجمع نمایندگان مقرر گردید این طرح به صورت عادی و بدون فوریت به دبیرخانه ارائه گردد. ۲- مقرر گردید کارگروه ارتقاء مجمع سه شنبه همراه با نماز ظهر و عصر برگزار گردد.  

برگزاری هفدهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

هفدهمین جلسه هیئت رئیسه سال دوم از دوره هشتم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، شنبه شب مورخ ۹۸/۸/۱۸ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب با دستور جلسه بررسی طرح ها و موضوعات مطروحه در دفتر مجمع واقع در ساختمان دورشهر برگزار گردید. در این جلسه پس از بررسی نهایی روی طرح نهاد نمایندگی ولی فقیه در آموزش و پرورش، مقرر شد جلسه مشترکی حضور جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدی عراقی پیرامون این طرح برگزار گردد.

برگزاری شانزدهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

شانزدهمین جلسه هیئت رئیسه سال دوم از دوره هشتم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، یکشنبه شب مورخ ۹۸/۸/۱۲ در دفتر مجمع ساختمان دورشهر با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب با دستور جلسه بررسی طرح ها و موضوعات مطروحه مجمع برگزار گردید.

برگزاری پانزدهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

پانزدهمین جلسه هیئت رئیسه سال دوم از دوره هشتم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۸ ساعت ۱۹ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، محسن زاده و رضوانی نسب در دفتر مجمع نمایندگان ساختمان دورشهر برگزار گردید.  

برگزاری چهاردهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم یکشنبه ۹۸/۶/۳۱ در دفتر مجمع ساختمان دورشهر برگزار گردید. این جلسه با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب برگزار گردید.  

برگزاری سیزدهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب؛ دوشنبه ۹۸/۶/۲۵ در دفتر مجمع ساختمان دورشهر برگزار گردید. این جلسه با حضور حضرات حجج اسلام: آقایان حسینی نژاد، رضوی مهر،‌ سعیدی و محسن زاده برگزار گردید. “مهمان جلسه: حجت الاسلام والمسلمین حیدری فسایی رئیس کمیسیون آموزش” در این جلسه مقرر گردید: ۱- طرح تطبیق العلم ارائه شده از کمیسیون آموزش جهت بحث و بررسی در صحن مجمع عمومی در نوبت طرح ها قرار گیرد. ۲- سخنران قبل از دستور به ترتیب حجج اسلام آقایان: صادق دهقانی و محسن آخوندی و در صورت عدم حضور، آقای ابوالقاسم عسگری می باشد. ۳- انتخاب نماینده مجمع در شهرک مهدیه نیز در اولین جلسه مجمع عمومی در مهرماه برگزار خواهد شد. ۴- سوگند هیأت رئیسه مجمع بر اساس اساسنامه مجمع در سال دوم دوره هشتم ۵- با توجه به ایام ماه محرم الحرام از روضه خوانی ذاکر اهلبیت جناب حجت الاسلام والمسلمین آهنگران بهره مند خواهیم شد ...

برگزاری دوازدهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب؛ دوشنبه (امشب) ساعت: ۱۸:۰۰ در دفتر مجمع ساختمان دورشهر برگزار گردید. این جلسه با حضور حضرات حجج اسلام: آقایان حسینی نژاد، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب برگزار گردید.