هیأت رئیسه

برگزاری سومین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

جلسه هیأت محترم رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با حضور حضرات حجج اسلام آقایان رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب، روز پنجشنبه مورخ ۲۲ فروردین ۹۸ برگزار گردید.  

برگزاری جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

جلسه هیأت محترم رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با حضور حضرات حجج اسلام آقایان رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب، ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۱۸ فروردین ۹۸ برگزار گردید. در این جلسه مصوب گردید جلسه مجمع عمومی در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۱ برگزار گردد.

برگزاری اولین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

اولین جلسه هیأت محترم رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در دوره هشتم سال دوم برگزار گردید.

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان با حضرت آیت الله حسینی بوشهری

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان با حضرت آیت الله حسینی بوشهری معاون محترم جامعه و روحانیت جامعه مدرسین و رئیس دبیرخانه بیانیه گام دوم انقلاب

برگزاری جلسه هیئت رئیسه

جلسه هیات رئیسه با حضور حضرات حجج اسلام حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی و رضوانی نسب برگزار شد. مهمان جلسه: مهندس تهرانی موضوع جلسه: بررسی افتتاح اتوماسیون و سایت مجمع

برگزاری جلسه هیئت رئیسه

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، تکیه‌ای، سعیدی و رضوانی نسب در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ ساعت ۱۹ در دفتر مجمع ساختمان دورشهر برگزار گردید.  

سی و دومین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب

سی و دومین جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی و رضوانی نسب، یکشنبه (امشب) در دفتر مجمع برگزار گردید. در این جلسه آئین نامه قرارگاه حوزه انقلابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از تبادل نظر در بندهای آن؛ آماده طرح در صحن مجمع عمومی گردید.

بیست و هشتمین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان؛ یکشنبه مورخ ۹/۱۰/۹۷ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، تکیه ای، سعیدی و رضوانی نسب برگزار گردید. مصوبات: مقرر گردید جلسه مجمع عمومی چهارشنبه ۱۲/۱۰/۹۷ با حضور مهمان ویژه برگزار گردد.

بیست و هفتمین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب

بیست و هفتمین جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در تاریخ ۹۷/۹/۲۴ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، تکیه ای، سعیدی و رضوانی نسب برگزار گردید.  

بیست و ششمین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب

بیست و ششمین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم شنبه مورخ ۹۷/۹/۱۷ در دفتر مجمع ساختمان دورشهر با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی و سعیدی برگزار گردید. مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد: ۱- جلسه مجمع عمومی چهارشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۱ برگزار گردد. ۲- بررسی و انجام اصلاحاتی در آئین نامه قرارگاه حوزه انقلابی صورت گرفت. ۳- سخنران نطق قبل از دستور جلسه مجمع عمومی به ترتیب حضرات حجج اسلام آقایان: طاهری المشیری نماینده محترم طلاب قائمشهر و سعیدی نماینده محترم طلاب سبزوار و عضو هیأت محترم رئیسه، انتخاب شدند.

بیست و چهارمین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب

بیست و چهارمین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم یکشنبه ۹۷/۹/۱۱ (امشب) با حضور حضرات حجج اسلام آقایان حسینی نژاد (رئیس)؛ سیعدی (منشی اول) و رضوانی نسب (منشی دوم) برگزار گردید. دستور جلسه: بررسی مواد آئین نامه قرارگاه حوزه انقلابی  

بیست و سومین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب

بیست و سومین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم دوشنبه ۹۷/۹/۵ (امشب) با حضور حضرات حجج اسلام آقایان حسینی نژاد، رضوی مهر، تکیه ای، سعیدی و رضوانی نسب برگزار گردید. در این جلسه مصوب گردید،مجمع عمومی نمایندگان محترم طلاب مورخ چهارشنبه ۹۷/۹/۷ برگزار و از حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، جهت سخنرانی و پاسخ به پرسش های نمایندگان محترم طلاب دعوت به عمل آید.  

بیست و دومین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب

جلسه مشترک هیأت رئیسه و واحد تهذیب و نظارت مجمع نمایندگان و فضلای حوزه علمیه قم، شنبه مورخ ۹۸/۸/۲۶ ساعت ۱۸ برگزار گردید. پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطروحه و دستور جلسه، نهایتاً موارد ذیل به تصویب رسید: – جلسه مشترک هیأت رئیسه با واحد نظارت و تهذیب ماهی یک بار برگزار گردد. – اتاق اندیشه ورز در مجمع می‌تواند با حضور افراد مؤثر بیرون از مجمع تشکیل گردد. – جلسه کمیسیون سیاسی در این هفته برگزار گردد. – در بعضی از جلسات هیأت رئیسه و واحد تهذیب می‌توان متناسب با موضوع از مهمان دعوت نمود. – اعضای اتاق اندیشه ورز شامل هیأت رئیسه، برخی از نمایندگان مجمع و واحد نظارت و تهذیب می‌باشند. – جلسه اتاق اندیشه ورز صبح پنجشنبه ها ساعت: ۷:۳۰ برگزار میگردد.

بیست و یکمین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب

بیست و یکمین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم شنبه ۹۷/۸/۱۹ (امشب) با حضور حضرات حجج اسلام آقایان حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی و رضوانی نسب برگزار گردید. این جلسه در محل دفتر مجمع نمایندگان طلاب برگزار و مصوبات آن به شرح ذیل می باشد. جلسه مجمع عمومی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۳ برگزار خواهد شد. سخنرانان قبل از دستور مجمع عمومی به ترتیب آقایان: حسن عینی نماینده محترم طلاب خرم آباد و پل دختر و غیبی نماینده محترم طلاب تبریز می باشند. طرح قرارگاه حوزه انقلابی در دستور کار مجمع عمومی قرار گیرد و برای نمایندگان قبل از جلسه مجمع عمومی ارسال گردد. مقرر شد برنامه چهار سال آینده مجمع نمایندگان در دستور کار مجمع قرار گیرد.

هجدهمین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

هجدهمین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ۹۷/۷/۲۱ (امشب) با حضور حضرات حجج اسلام آقایان حسینی نژاد، رضوی مهر و رضوانی نسب برگزاری گردید. این جلسه در محل دفتر مجمع نمایندگان طلاب برگزار و مصوبات آن به شرح ذیل می باشد: جلسه مجمع عمومی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۷/۲۵ بعد از نماز عشاء ساعت ۱۸:۳۰برگزار خواهد شد. لیست اسامی نمایندگانی که آمادگی شرکت در سفر اربعین و تبلیغ چهره به چهره در راستای تعظیم شعائر حسینی دارند؛ تهیه گردد. در رابطه با انتخاب اعضای واحد تدوین آئین نامه و اصلاح طرح ها، جلسه آینده تصمیم گیری خواهد شد، دبیرخانه اسامی افراد را جهت جلسه بعدی هیأت رئیسه ارائه نماید. مقرر شد ادامه بررسی شرح وظایف کمیسیون های باقی مانده در اولن جلسه کمیسیون سیاسی طرح و بررسی گردد.