جلسه کمیسیون تحقیق و بررسی

جلسه کمیسیون تحقیق و بررسی در تاریخ ۲۳/۰۸/۹۷ ساعت ۱۵:۴۵ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: سلطانی، قبادی، سیف اللهی، نجاتی زاده، گرجی، دوست محمدی، اکرامی نژاد، سپهری وطهماسبی با موضوع بررسی جایگاه مجمع و کمیسیون تحقیق و بررسی برگزار گردید.

لازم به ذکر است در بخشی از جلسه حجت الاسلام طهماسبی گزارشی از آسیب های حوزه و راهکارهای آسیب شناسی حوزه، ارائه نمودند.