جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیت

جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیت در تاریخ  ۹۷/۸/۲۳ ساعت ۱۶ در ساختمان جامعه مدرسین با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حق جو، موسوی، میرزاخانی، پسندیده، مرندی، کلوانی، خالقی، جعفری، حسینیآبدشتی، حسینی، عبدالله پور، رهنمایی و صادق نژاد با موضوع ارائه راهکارها و طرح ها برای درمان اخلاق طلاب برگزار گردید.