بیست و دومین جلسه هیئت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب

جلسه مشترک هیأت رئیسه و واحد تهذیب و نظارت مجمع نمایندگان و فضلای حوزه علمیه قم، شنبه مورخ ۹۸/۸/۲۶ ساعت ۱۸ برگزار گردید.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مطروحه و دستور جلسه، نهایتاً موارد ذیل به تصویب رسید:

– جلسه مشترک هیأت رئیسه با واحد نظارت و تهذیب ماهی یک بار برگزار گردد.
– اتاق اندیشه ورز در مجمع می‌تواند با حضور افراد مؤثر بیرون از مجمع تشکیل گردد.
– جلسه کمیسیون سیاسی در این هفته برگزار گردد.
– در بعضی از جلسات هیأت رئیسه و واحد تهذیب می‌توان متناسب با موضوع از مهمان دعوت نمود.
– اعضای اتاق اندیشه ورز شامل هیأت رئیسه، برخی از نمایندگان مجمع و واحد نظارت و تهذیب می‌باشند.
– جلسه اتاق اندیشه ورز صبح پنجشنبه ها ساعت: ۷:۳۰ برگزار میگردد.