قم از آسیبهای اجتماعی شهرهای دیگر در امان نیست

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به آسیب های اجتماعی شهر قم که به دلیل تلاقی با شهرهای دیگر ایجاد می شود، اظهار داشت: بسیاری از مسائلی که در رابطه باشهرهای دیگر است به دلیل اینکه شهر قم در مسیر عبور قرارگرفته دامن گیر این شهر می شود و در پرونده آن ثبت می شود.

آیت الله حسینی بوشهری، امروز در دیدار هاشمی سرپرست استانداری قم که در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه برگزار شد، با بیان این که قبول مسئولیت در این نظام بسیار ارزشمند و بزرگ است، گفت: لازم است از همه استاندارانی که درگذشته در قم به مردم خدمت کردند، تشکر کنم.

امام جمعه قم افزود: امیدوارم تا هر زمانی که عهده دار مسئولیت خدمت گذاری به مردم هستید، به شایستگی از عهده این مسئولیت بر آیید و بهترین خدمت گذاری را به شهر کریمه اهل بیت(ع)، مرجعیت و مردم متدین انجام دهید و برای انجام بهتر فعالیت ها، برنامه ریزی دقیق کنید و از همه مهمتر در اولویت ها نیازهای استان را درنظر بگیرد.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه معتقدم تصمیماتی که گرفته می شود، متناسب با نیازها باشد، افزود: گاهی تصمیمات ممکن است کوتاه مدت، بلند و میان مدت باشد، هر چه هست براساس اولویت ها و نیازهای استانی باشد.

نائب رئیس جامعه مدرسین اظهار داشت: معتقدم کارهای انجام نشده در قم کم نیست، البته کارهای که بعد از استان شدن قم صورت گرفت، کارهای قابل توجه است، ولی بین آنچه باید انجام شده و انجام نشده، فاصله زیاد است.

امام جمعه قم افزود: قم دارای ظرفیت معنوی و محل تلاقی بین استانهای مختلف است؛ معتقدم اولویت های که در قم باید انجام بگیرد، منهای اینکه چه قدراعتبار، تخصیص و امکانات داریم، ولی باید براساس اولویت های فرهنگی استان، اقتصادی، آسیب های اجتماعی باشد.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به آسیب های اجتماعی شهر قم که به دلیل تلاقی با شهرهای دیگر ایجاد می شود، اظهار داشت: بسیاری از مسائلی که در رابطه باشهرهای دیگر است به دلیل اینکه شهر قم در مسیر عبور قرارگرفته دامن گیر این شهر می شود و در پرونده قم ثبت می شود.

امام جمعه قم افزود: این موضوع متأسفانه یکی از مشکلات قم است و دیگرانی که آشنایی با فضای قم ندارند و یا نمی خواهند آشنایی داشته باشند؛ این مسائل را به حساب قم می گذارند در حالی که این مسائل مربوط به این شهر نیست، ولی قم به شکل طبیعی از این لحاظ که استان است، خالی از آسیب نیست، ولی نمی توان همه آسیب ها را به حساب قم گذاشت.

آیت الله حسینی بوشهری بابیان اینکه باید نسبت به کارهای که درگذشته دراین شهر زمین مانده هرچه زوتر برنامه ریزی شود؛ از جمله آن موضوع فرودگاه است؛ گفت: این موضوع از مدت ها قبل مانده است و لازم است به این موضوع سرعت بیشتری داد تا به سامان برسد. باید با دید عمیق و ژرف تری به مسائل نگاه کرد تا مشکلات برطرف شود.

امام جمعه قم بابیان اینکه وضعیت معیشتی و فرهنگی از دیگر مسائلی است که بایدمورد توجه مسئولین قرار گیرد، افزود: در همه موارد آنچه درقم اتفاق می افتد، هماهنگی بین مسائل مختلف است. هر اقدام عمرانی، رفاهی و… انجام می شود در عین حال معتقدیم مردم هم در رفاه باشند، لازم است همسویی بین آنچه در قم اتفاق می افتد با نگاه فرهنگی به قم تناسب داشته باشد؛ یعنی قمی نداشته باشیم که گوشه ای مذهبی و گوشه دیگر وضع دیگری باشد.

نائب رئیس جامعه مدرسین اظهار داشت: هر اقدام عمرانی و … که در قم انجامی شود، موافق هستیم درعین حال مردم در آرامش باشند، ولی اوضاع طوری نشود که سر از مسائل دیگری در بیاورد. این مسئله باید مورد توجه مسئولین قم باشند، در حقیقت الگوگیری از منطقه دیگری برای قم نکنند که اصلا سنخیتی با شهرکریمه اهل بیت(ع) نداشته باشد.