مسئولین در خدمت گذاری به مردم کوتاهی نکنند 

مسئولین برای خدمت گذاری بهتر نباید خود را از مراجع و علما جدا بدانند، دیدار با مراجع و علما می تواند برکات زیادی به همراه داشته باشد.

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی عصر امروز در دیدار هاشمی، سرپرست استاندار قم با بیان اینکه برای بشر حقوقی در ارتباط با دیگران قرارداده شده گفتند: انجام همه حقوق در ارتباط بادیگران کار بسیار سختی است.

معظم له بیان داشتند: اگر کسی بتواند از حقوقی که برعهده او در ارتباط بادیگران گذاشته شده به درستی انجام دهد، کار بسیاری ارزشمندی انجام داده است.

ایشان افزودند: اگر انسان مسئولیتی را قبول کرده، باید بداند همه در این مسئولیت او، حق دارند و لازم است به درستی به خدمت گذاری بپردازد.

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی بابیان اینکه قم ام القراء است و هر کسی که دراین شهر مسئولیتی برعهده می گیرد، لازم است به بهترین وجه به مردم این شهر خدمت کند، افزودند: مسئولین برای خدمت گزاری بهتر نباید خود را از مراجع و علما جدا بدانند، دیدار با مراجع و علما می تواند برکات زیادی به همراه داشته باشد.