دست کسی به بیت المال باز شد رسوا می شود

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با بیان این که اگر دست کسی به بیت المال باز شد رسوا می شود، گفت: قرآن می فرماید هرچه خواستید به شما دادیم اما گفتیم که بیراهه نروید و راه کسی را هم نبندید و بازار را ملتهب نکرده و جامعه را به فشار نیندازید.

حضرت آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در درس تفسیر خود که مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: کسی که اختلاس، خلاف و نجومی انجام داده رسوا می شود.

وی افزود: برخی مانند گیاه در لجن زندگی می کنند و فروعات آن ها مانند برج بر آمده است، گاهی کسی برای تأمین نیاز جامعه مسکن سازی می کند که عبادت است اما گاهی برای این است که به چشم دیگران بیاید، اگر کسی اینگونه زندگی باشد گیاه است و هنوز حتی حیوان هم نیست که عواطفی داشته باشد.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با انتقاد از سودجویی عده ای در ساخت و سازها و آسیب زدن به جامعه اظهار داشت: ساختمان های مرتفع بسیاری در خیابان ها دیده می شود که ثروت مملکت خوابید و همه ساختمان ها خالی است و افراد منتظر گران شدن هستند، این چه طرز زندگی و اقتصاد است؟

وی ادامه داد: اگر برخی بفهمند که کار باید به تولید برود جامعه راحت می شود، سوره توبه می فرماید خیال نکنید که اسکناس تنها یک کاغذ است، همین اسکناس در قیامت به صورت کاغذ نسوز در می آید، همین سکه ها چه ۲ تنی یا کمتر و بیشتر به صورت سکه داغ در می آیند و همین پول ها داغ شده و پیشانی، پهلو و پشت افراد زده می شود، همین سکه هایی که سلطان سکه و دیگران گرفتند و بازار مسلمین را ملتهب کردند داغ شده و به آن ها زده می شود.

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی ابراز داشت: قرآن می فرماید آسمان و زمین را مزین کردیم و هرچه خواستید به شما دادیم اما گفتیم که بیراهه نروید و راه کسی را هم نبندید و بازار را ملتهب نکرده و جامعه را به فشار نیندازید، اگر دست کسی به بیت المال باز شد و آن را زود برنگرداند رسوا می شود.

وی عنوان کرد: جریان عالم مانند اعداد ریاضی است که هرچیز باید در جای خود باشد و انسان نمی تواند بنا به خواسته خود مواردی را جا به جا کند.