جلسه واحد نظارت و تهذیب

جلسه واحد نظارت و تهذیب مجمع نمایندگان، پنج شنبه (امروز) مورخ ۹۷/۹/۱ ساعت ۷:۳۰ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان سلیمانی اردهالی، حق جو، حیدری، آهنگران و ابراهیمی فر در دفتر مجمع نمایندگان طلاب برگزار گردید.