نماینده طلاب شاهرود: ثمره حوزه علمیه، ولایت است که امام آن را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، هشتمین جلسه از هشتمین دوره مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم چهارشنبه هفتم آذرماه در سالن اجتماعات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار گردید.

در این جلسه حجت الاسلام عبدالجواد ابراهیمی فر، نماینده طلاب و فضلای شاهرود به عنوان اولین سخنران پیش از دستور اظهار داشت: در روزگاری قرار داریم که مطالبات بسیار بوده و از حوزه انقلابی انتظار است که مطالبات خود را از مسئولان بیان نمایند.

وی ابراز داشت: امروز دگراندیشان بیان می کنند که ما خود در انقلاب سهیم بوده و با امام همراه بوده ایم؛ اما اشتباه ما این بوده که شخصیتی را به نام ولی فقیه در رأس حکومت قرار داده، او را پذیرفته و با او بیعت کرده ایم؛ امروز به این اشتباه خود اعتراف می کنیم و به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه مانند رهبر کشور عراق فقط به ارشاد و راهنمایی بپردازد.

نماینده طلاب و فضلای شاهرود خاطرنشان ساخت: امروز دفاع از اصالت های حوزوی مطرح بوده و به نظر می رسد کوتاهی است که میوه و ثمره حوزه علمیه را که قرن های متمادی و سال های فراوان، زحمت زیادی برای آن کشیده شده را نادیده بگیریم. ثمره حوزه علمیه، منصب ولایت است که امام راحل آن را احیا کرده و رهبری امت را به دست گرفتند.

وی بیان داشت: اگر سخنی از اصالت های حوزه به میان می آید، باید از ثمره حوزه در قرن های متمادی به عنوان یک مسئله بسیار مهم و سرنوشت ساز صحبت کرد؛ حوزه علمیه در این زمینه باید مطالبه گر باشد.

نماینده طلاب و فضلای شاهرود اظهار داشت: تقاضای بنده این نیست که این حرف بنده، سخن مجمع باشد؛ اما به عنوان طلبه ای که ۴۰ سال در حوزه است، مطالبات درباره ولی فقیه را فهمیده و آن را متذکر می شوم تا اصالت های حوزوی را بیشتر متذکر شویم.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی فر ابراز داشت: امروزه صحبت از ناکارآمدی نظام در میان است؛ امروز صحبت از دشنام ها به روحانیت است؛ همه اینها در واقع ریشه در یک نقطه دوانده و آن اینکه ما در میان جامعه و حوزویان مقام ثبوت و اثبات را درباره ولی فقیه خلط کرده ایم.

وی خاطرنشان ساخت: امروز مردم باورشان شده که هر فسادی که در جامعه می بینند، رهبری باید نسبت به این کاستی ها ورود پیدا کند؛ دلیل آن نیز این است که شما صحبت از ولایت مطلقه به میان آورده اید.

نماینده طلاب و فضلای شاهرود تصریح کرد: ما یک نقطه خالی داریم که حوزه باید نسبت به آن ورود کند و آن چندکانونی بودن قدرت در نظام جمهوری اسلامی است؛ مطالبه حوزه باید این باشد که در مجموعه نظام قدرت از یک کانون سرچشمه بگیرد، به همین دلیل مشاهده می کنیم که هر شخصی به عنوان رئیس جمهور منصب را به دست می گیرد، ساز مخالفت با ولی فقیه سر داده و نظرات رودررو با ایشان داشته است؛ یک مرتبه فقط مشکلی نبود، آن هم جایی بوده که هم ولی فقیه و هم رئیس جمهور، فقیه و عادل بوده اند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی فر بیان داشت: وقتی مجموعه نظام به رئیس جمهور قدرت می دهد و از طرف دیگر منصب ولایت، نفوذ تشکیلاتی در مجموعه نظام ندارد، خود به خود این اصطکاک به وجود می آید.

وی اظهار داشت: مطالبه ما این است که نظام جمهوری اسلامی حضور ولی فقیه را در همه اجزاء نظام، حضور تشکیلاتی نماید؛ این نقطه خالی باید پر شود.

نماینده طلاب و فضلای شاهرود ابراز داشت: امروز هیچ نماینده و رئیس مجلسی خود را بدهکار تشکیلاتی با رهبری نظام نمی داند؛ حوزه باید به عنوان مطالبه مطرح کند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی فر خاطرنشان ساخت: دیگران می گویند ولی فقیه نباید در رأس حکومت باشد؛ ما نباید صحنه را خالی کنیم؛ ما همیشه از نقطه انفعال برخورد کرده و سپر دفاع به دست می گیریم؛ امروز دیگران فساد و دزدی می کنند، فحش آن را رهبری و روحانیت می خورند.

وی تصریح کرد: ما باید بدانیم در مجموعه نظام جای کار وجود دارد و حوزه علمیه باید متولی رفع این نواقص باشد؛ نظام ولایت، نظامی ولی محور بوده و باید تمام قدرت ها در طول ولی فقیه باشد.