جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه مجمع نمایندگان طلاب در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۷ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: سلم آبادی، عمادی، فعلی، کریمی اقدم، موسوی و زنگویی برگزار گردید.

در این جلسه گزارش طرح‌ها و مصوبات کمیسیون حوزه و دانشگاه در دوره هفتم (دوره قبل) ارائه گردید که به شرح ذیل می‌باشد:

  • کدگذاری رشته‌ها.
  • استفاده از بیانات رهبر انقلاب در پایان نامه حوزه و دانشگاه.
  • موضوع فقه سیاسی در سطح چهار.
  • نقش فرهنگی و تبلیغی حوزه در دانشگاه‌ها.

در ادامه جلسه پیرامون رؤوس اهداف و شرح وظایف کمیسیون حوزه و دانشگاه تبادل نظر گردید که موارد ذیل به صورت پیشنهاد ارائه گردید:

  • ارتقاء و توانمندی حوزویان در دانشگاه.
  • معرفی اسلام ناب.
  • استفاده از ظرفیت‌های حوزه.
  • آسیب شناسی امور دینی.

مصوبات:

پس از بحث و بررسی روی مواد پیشنهادی؛ با قید اضافه شدن «تهیه» در بند اول و دوم به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

  • تهیه و ارائه راهکارهای ارتقاء و توانمندی حوزویان در دانشگاه.
  • تهیه روش معرفی اسلام ناب.