جلسه کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید

جلسه کمیسیون پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید مجمع نمایندگان طلاب در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۷ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: آبدار، ابوالحسنی، توزنده جانی، سلیمانی اردهالی، صلح میرزایی، کاملی، مطلبی، منصوری رضی، میرزاده، وافی، یزدانی، یعقوبی و یوسفی برگزار گردید.

رئوس مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

  • افزایش سطح ارتباط با طلاب.
  • ارائه طرح به شورای مدیریت و جامعه مدرسین در راستای ارائه مشاوره‌ در زوایای مختلف حوزوی و اخلاقی به طلاب.
  • بررسی نحوه راهکارهای تقویت مجمع نمایندگان.
  • تشکیل گروه‌های فکری انقلابی.
  • ظرفیت سنجی و ارتقاع مجامع استانی.
  • جهت دهی کمیسیون‌های مجمع و پیگیری عدم برگزاری کمیسیون‌های غیر فعال مجمع.