جلسه کمیسیون تحقیق و بررسی

جلسه کمیسیون تحقیق و بررسی در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۷ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: سلطانی، سپهری، قبادی، وطن پرست، دوست محمدی، گرجی، طهماسبی و حاجی زاده برگزار گردید.

مطالب مطروحه در این جلسه به شرح ذیل می‌باشد:

  • توضح در خصوص آسیب‌های اخلاقی و آموزشی حوزه‌های علمیه.
  • گزارش پیگیری جلسه در مرکز آموزش‌های کاربردی و مهارتی حوزه.
  • پیشنهادهای مطرح در خصوص راهکارهای توجه طلاب به درس اخلاق.

مصوبات:

مصوب گردید آسیب‌های موجود در حوزه دسته بندی گردد و به صورت نوبتی و به ترتیب اولویت بررسی شود و برای هر کدام راهکار مناسب ارائه گردد.