جلسه کمیسیون مالی و اقتصاد

جلسه کمیسیون مالی و اقتصاد مجمع نمایندگان طلاب در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۷ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: عبداللهی، شیخی، نقوی، جعفرزاده، انصاری، مولا و سیدموسی محمودی در دفتر جامعه محترم مدرسین برگزار گردید.

این جلسه با توجه به عدم حد نصاب جلسه؛ فقط پیرامون طرح‌های قبلی بحث و تبادل نظر گردید.