جلسه کمیسیون سیاسی

جلسه کمیسیون سیاسی مجمع نمایندگان طلاب در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوانی نسب، سعیدی، اسلامی، سلطانی رنانی، ابراهیمی فر، حیدری، قطبی، درگاهی، عبداللهی، محسن‌زاده و حسین زاده برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث سیاسی و حوزوی؛ پنج موضوع مورد رأی گیری قرار گرفت که به اتفاق آراء تصویب شد.

مصوبات:

  • جهت تعامل بهتر و سازنده‌تر مقرر شد جلسه مشترکی هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب با هیأت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین و هیأت رئیسه تشکل اساتید و هیأت رئیسه بسیج اساتید به صورت جداگانه برگزار نماید.
  • مقرر گردید کمیسیون طرح و برنامه پیش نویس طرح «آسیب شناسی اخلاقی حوزه‌های علمیه» را تدوین نموده و جهت بهره برداری به هیأت محترم رئیسه ارائه نماید. (ظرف سه ماه)
  • مقرر گردید کمیسیون تبلیغ پیش نویس طرح «ساماندهی فضای مجازی جهت طلاب» را تدوین نموده و جهت بهره برداری به هیأت محترم رئیسه ارائه نماید. (ظرف سه ماه)
  • مصوب شد که جهت ارتباط بهتر و اطلاع از روند اقدامات در حوزه؛ از معاونت‌های حوزه‌های علمیه جهت شرکت در جلسه کمیسیون سیاسی مجمع نمایندگان دعوت به عمل آید.