آثار منفی لایحه FATF به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی تمام خواهد شد

جناب مستطاب دکتر لاریجانی «دام عزه»
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما پیرو نامه قبلی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم به شماره: ۳۲۳۱ مورخ: ۱۸/۳/۹۷ به جنابعالی مبنی بر اعلام نگرانی شدید مراجع عظام تقلید، علماء، روحانیت معظم و حوزه های علمیه و مردم متدین و انقلابی ایران در مورد تصویب لایحه FATF؛ به استحضار می رساند؛ با توجه به دستور کار قرار گرفتن مجدد این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی متذکر می شویم؛ آثار منفی این لایحه به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی تمام خواهد شد و لکه ننگی در پرونده مجلس شورای اسلامی به حساب خواهد آمد.

آیا امضاء قراردادی که برخوردار از ادبیات دو پهلو و دوگانه در تعریف واژه (تروریسم) بوده و گره کور و مبهمی به قصد اغراض سیاسی بین مبارزه با پولشویی و تروریسم زده است، میتواند اقتصاد ایران اسلامی را نجات دهد؟؟ آیا نه این است که امضا کنندگان این کنوانسیون و دشمنان ایران اسلامی گروه های تروریستی را افرادی صلح طلب دانسته و گروه های مقاومت را تروریست معرفی میکنند؟ آیا مجلس و نمایندگان محترم به بهترین پیشنهاد که مقام معظم رهبری در این موضوع ارائه کردند و فرمودند: بحث شفافیت مالی و پولشویی ضرورت است و این را مجلس خود مستقل و خارج از «اف ای تی اف» تصویب کند، عمل کرده است؟ آیا ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم به کشورهای همسایه که این کنوانسیون را امضاء کرده و با دست خود اسباب تضرر کشور خویش را فراهم نموده و هم اکنون ابراز پشیمانی می کنند، نظر کرده اند؟

بدین منظور مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم؛ از حضرتعالی و دیگر نمایندگان محترم مجلس، مجدانه می خواهد رضای خدای متعال و توصیه های حکیمانه مقام معظم رهبری را نصب العین خود قرار داده و مصالح کلان کشور و منافع ملی را در نظر بگیرند و با دست خود اسباب فشار بیشتر را فراهم ننمایند، چرا که پیوستن به این معاهده بین المللی الزاماتی را متوجه کشور می کند که هر گونه تحفظی را نیز عملا بی اثر می نماید.

سیداکبر حسینی نژاد
رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای
حوزه علمیه قم