جلسه کمیسیون سیاسی

جلسه کمیسیون سیاسی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۶ در محل دفتر مجمع نمایندگان طلاب برگزار گردید.

اعضای حاضر در جلسه حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، سعیدی، بچاری، حقجو، ابراهیمی، صلح میرزایی، قطبی، عبداللهی، سیف اللهی، ملانوری، حیدری و ابراهیمی فر بودند.

در این جلسه «آئین نامه قرارگاه حوزه انقلابی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.