جلسه کمیسیون گزینش و جذب

جلسه کمیسیون گزینش و جذب در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۸:۳۰ در ساختمان مجمع نمایندگان با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، محسن زاده، سوری، ربانی، مبهوتی، فتحی، موسوی کیا، عینی، ذوالفقاری، هادی، میرزایی، مطهری و یزدی برگزار گردید.