رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم