برگزاری جلسه کمیسیون سیاسی

جلسه کمیسیون سیاسی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ با حضور اعضای محترم، حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، سلطانی، عبداللهی، حق جو، قطبی، حیدری، سلم آبادی، محسن زاده، سلیمانی اردهالی، گلزاده و حسین زاده با موضوع: اصلاح آئین نامه قرارگاه حوزه انقلابی برگزار گردید.

در این جلسه ماده ۶ آئین نامه پس از بحث و تبادل نظر در بندهای آن به تصویب رسید.

سپس با مصوبه کمیسیون؛ کارگروهی جهت بررسی و اصلاح سایر مواد آئین نامه انتخاب شدند که اعضای متشکل این کارگروه، حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، قطبی، گلزاده، سلطانی و محسن زاده انتخاب گردیدند.