بیانیه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در دفاع از رهبر شیعیان مظلوم بحرین حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم

 

ما در روز جمعه روز خروش یک پارچه مردم بزرگ ایران علیه ظلم و تروریسم دولتی به دفاع از مظلوم هم صدا با همه امت اسلام به خیابانها آمده و در آستانه ما مبارک رمضان این حضور را بهترین فرصت برای یاری مظلوم می دانیم لذا روزجمعه بعد از نماز جمعه درسراسر کشورضمن محکومیت آشوب دولت های تروریسم خصوصاً بحرین و اسرائیل و عربستان همه باهم توطئه نکبت بار سران عربهای مرتجع را محکوم می نماییم.

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

امت اسلام، آزادگان جهان، مردان غیور و آزادی خواه عرب، اینک دولت خود فروخته بحرین با هم دستی آل سعود و چراغ سبز ترامپ و اسرائیل برآن شده اند که منطقه را به نا آرامی بیشتر و کشتار مسلمانان تبدیل کرده و خود بر چپاول و غارت اموال مسلمین مشغول باشند.

راستی سردمداران جبهه غرب و مدعیان دروغگوی حامی حقوق بشر چگونه با برخورد گزینشی، راهی را می روند که خود به ظاهر مخالف آن مسیر هستند.

باید تاکید کرد حقوق بشر، دمکراسی، سازمان بین الملل و همه سرویسهای جهانی امروز زبان در کام فرو بسته و در جلوی چشمان آنها این همه فجایع رخ می دهد؟ آیا غیر از این است که این سازمانهای پر طمطراق الان جز دکور و مترسک نقش دیگری ایفا نمی کنند؟

هم اکنون رهبر مردم مظلوم بحرین حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم که فقط و فقط تاکید و توصیه به عدم خونریزی مردم بحرین توسط دولت رابه عنوان یک مطالبه جدی از دولت تقاضا دارد جنگ طلب و حکام مستبد بحرین در قاموس تزویرو زرو زور استکبار صلح طلب نامیده می شوند. و این همان منطق «یک بام دو هوا آمریکاست».

ما در روز جمعه روز خروش یک پارچه مردم بزرگ ایران علیه ظلم و تروریسم دولتی به دفاع از مظلوم هم صدا با همه امت اسلام به خیابانها آمده و در آستانه ما مبارک رمضان این حضور را بهترین فرصت برای یاری مظلوم می دانیم لذا روزجمعه بعد از نماز جمعه درسراسر کشورضمن محکومیت آشوب دولت های تروریسم خصوصاً بحرین و اسرائیل و عربستان همه باهم توطئه نکبت بار سران عربهای مرتجع را محکوم می نماییم.

ضمن در خواست از امت اسلام برای شرکت در این راهپیمایی خداپسندانه و دشمن شکن از مجامع بین المللی می خواهیم به یاری مردم مظلوم بحرین بشتابند و بیش از این با سکوت معنا دار خود به دولت یاغی بحرین فرصت آدم کشی، ترس، ترور و شکنجه و زندان کردن مردم را ندهند.

 

 

مجمع نمایندگان طلاب وفضلای حوزه علمیه قم

۱۳۹۶/۳/۴