حجت الاسلام علیزاده موسوی در جلسه طلاب و فضلای نائین، خوربیابانک و فرخی

امروز این سوال از سوی برخی شیعیان مطرح است که چرا به جای اینکه مستقیما سراغ خدا برویم، به سراغ اهل بیت (ع) می رویم؟ امروز این تفکرات از سوی سلفی های شیعه تکثیر شده و شیوع پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی علیزاده موسوی در جلسه طلاب و فضلای نائین، خوربیابانک و فرخی که با موضوع سلسله درس گفتارهای جریان شناسی سلفیه معاصر با موضوع «نقد شبهات توسل» در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، اظهار داشت: مباحث سلفیه به شش بخش «تبار و تاریخ»، «عقائد»، «شبهات»، «جریان شناسی»، «شخصیت شناسی و منبع شناسی» و «منهج شناسی» تقسیم می شود.

وی ابراز داشت: امروز یکی از شبهات مذکور از سوی سلفیه، موضوع توسل است که حتی بخشی از اهل سنت را نیز درگیر خود کرده و حتی شاهد هستیم در تشیع نیز نفوذهایی داشته است.

رئیس میز نقد وهابیت دفتر تبلیغات خاطرنشان ساخت: امروز این سوال از سوی برخی شیعیان مطرح است که چرا به جای اینکه مستقیما سراغ خدا برویم، به سراغ اهل بیت(ع) می رویم؟ امروز این تفکرات از سوی سلفی های شیعه تکثیر شده و شیوع پیدا کرده است.

این کارشناس مطالعات بین الملل تصریح کرد: وهابیت تلاش بسیاری انجام می دهد که ما را در میدان های گوناگون به بازی بگیرد؛ استغاثه، دعا و… را از توسل جدا کرده و برای ذبح و تبرک، زیارت، نذر، قسم و… فایل های جدیدی باز کرده تا میدان های نویی را ایجاد نماید.

وی اظهار داشت: أدلُّ دلیل بر اینکه توسل و شفاعت مشروعیت داشته و وهابیت بر خلاف است، این موضوع است که تا قرن هفتم کسی ورود به این قضیه نداشته و پس از این قرن است که برخی وارد این فضا شده و شبهات را رواج داده اند.

رئیس میز نقد وهابیت دفتر تبلیغات ابراز داشت: دلیل شبهه کنندگان این است که اگر قرار بود این توسل و شفاعت مشروع باشد، باید از صحابه و تابعین دلائلی در این حوزه داشتیم و باید در قرآن و حدیث از این موضوعات وجود داشته باشد.

این کارشناس مطالعات بین الملل خاطرنشان ساخت: بحث درباره توسل، بحث در مبانی است؛ به این معنا که باید انواع توحید را شناخته تا متوجه شویم که آیا توسل شرک است یا نیست.

حجت الاسلام والمسلمین علیزاده موسوی به مفهوم شناسی توسل پرداخت و تصریح کرد: برای ورود به مسئله توسل، باید واژه وسیله را مورد بحث قرار دهیم؛ هنگامی که به کتب لغت مراجعه می کنیم، مشاهده خواهد شد که واژه «وَسَلَ» به معنای «پیش کش کردن برای جلب خشنودی» است و در لغت با سه معنای «تقرب و نزدیکی به شئ یا کسی با واسطه کردن شئ یا چیز دیگری»، «شفاعت» و «سرقت» ذکر شده است.

وی بیان داشت: توسل از مصدر باب تفعل بوده و یکی از معانی باب تفعل، اتخاذ است؛ پس توسل در لغت به معنای اتخاذ چیزی برای نزدیکی و تقرب به کسی می باشد.

رئیس میز نقد وهابیت دفتر تبلیغات اظهار داشت: پرکاربردترین واژه ای که ارتباط با بحث توسل دارد، واژه وسیله است که معانی بسیاری برای آن در لغت بیان شده که یکی از آنان، «تقرب و تلاش برای نزدیکی به چیزی با رغبت» می باشد.

این کارشناس مطالعات بین الملل ابراز داشت: «هر چیزی که موجب نزدیکی چیزی به چیز دیگر شود»، معنای دیگری است که برای وسیله بیان کرده اند و جدای از این تعاریف، معانی دیگری نیز برای وسیله بیان شده است.

حجت الاسلام والمسلمین علیزاده موسوی با اشاره به معنای اصطلاحی توسل، خاطرنشان ساخت: توسل در معنای اصطلاحی در حقیقت تلاش برای نزدیکی به خداست؛ یعنی اتخاذ وسیله ای برای نزدیکی به خدا؛ پس در میان معنای لغوی و اصطلاحی توسل هم رابطه عام و خاص مطلق وجود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به معانی مذکور در لغت، اینطور می توان توسل را تعریف کرد که «هرگونه تلاش برای تقرب و نزدیکی جستن به خدا که این تلاش یا با هدف تقرب به خدا و یا درخواست و طلب از اوست» معنای توسل می باشد.

رئیس میز نقد وهابیت دفتر تبلیغات با اشاره به اجزاء توسل، بیان داشت: «انسان»، «وسیله»، «روش» و «خداوند متعال» از اجزاء توسل است.

همچنین حجت الاسلام ابراهیم رضایی نیز در این جلسه اظهار داشت: در قرن های اخیر سه جریان بهائیت، قادیانیه و وهابیت به وجود آمده که ضربه سهمگینی را به پیکره اسلام وارده کرده است.

وی ابراز داشت: رابطه میان سلفیه و وهابیت، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی سلفیه واحد کلانی است که تمام زیرشاخه های سلفی را در بر گرفته و یکی از آن مصادیق، وهابیت می باشد.

این محقق و پژوهشگر با اشاره به چالش های سلفی گری معاصرخاطرنشان ساخت: اختلاف در مبانی سلفی گری، بحران مشروعیت سلفی، تضاد میان سلفی گری و مدرنیسم و… از جمله چالش های سلفی گری معاصر می باشد.

حجت الاسلام رضایی تصریح کرد: رسالت حوزویان این است که به سمت حوزه های تحقیق با موضوع سلفی حرکت کرده تا بتوانیم راهبردها و راهکاری مناسبی در مقابله با آنان داشته باشیم.

وی بیان داشت: بررسی سناریوهایی که در آینده در مقابل ماست، شبهه شناسی و نقد شبهات سلفیه، رصد آثار و تألیفات سلفیه و شناخت جامع و دقیق تر جریانات تکفیری از مهمترین موضوعات تحقیقات است.