عزاداری روز هفتم ماه صفر و تعطیل بازار که سنت شیعیان بوده، از شعائر دینی است

در هفتمین روز ماه صفر برگزار می شود:

مجلس عزای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی
«عزاداری روز هفتم ماه صفر به عنوان سوگواری سبط(علیه السلام) و تعطیل بازار که سنت شیعیان بوده، از شعائر دینی است که باید محفوظ بماند و با ذکر مناقب امام هفتم (علیه السلام) منافات ندارد.» همزمان با هفتم ماه صفر که بنابر برخی از اقوال، سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام است، مجلس سوگواری و عزاداری با حضور آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظلّه در دفتر معظمٌ له برگزار می شود.

بر این اساس، جلسه سخنرانی و عزاداری در صبح روز چهارشنبه ۹۷/۷/۲۵ از ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می گردد و دفتر معظمٌ له پذیرای عموم مؤمنین و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام خواهد بود.

شایان ذکر است مرجع عالی قدر در پاسخ به استفتایی در مورد بزرگداشت هفتم صفر به عنوان سالروز شهادت امام مجتبی علیه السلام، فرمودند:

«عزاداری روز هفتم ماه صفر به عنوان سوگواری سبط(علیه السلام) و تعطیل بازار که سنت شیعیان بوده، از شعائر دینی است که باید محفوظ بماند و با ذکر مناقب امام هفتم (علیه السلام) منافات ندارد.»