جلسه مشورتی نمایندگان مجمع با مرکز خدمات

دومین جلسه مشورتی به میزبانی حجه الاسلام و المسلمین محمودی مسئول دفتر ریاست محترم مرکز خدمات حوزه های علمیه با حضور حجه الاسلام و المسلمین سپهری مدیر اجرایی مجمع نمایندگان طلاب و حجه الاسلام و المسلمین اسلامی نماینده مجمع در کمیسیون ویژه مرکز خدمات، جهت تعامل هرچه بیشتر این دو نهاد حوزوی با یکدیگر در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر به اساتید و طلاب علوم دینیه