جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان با حضرت آیت الله حسینی بوشهری

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان با حضرت آیت الله حسینی بوشهری معاون محترم جامعه و روحانیت جامعه مدرسین و رئیس دبیرخانه بیانیه گام دوم انقلاب

در این جلسه که همه اعضای هیأت رئیسه مجمع نمایندگان حضور داشتند حجت الاسلام والمسلمین حسینی نژاد ریاست مجمع نمایندگان طلاب با تشکر از برگزاری تجمع باشکوه در لبیک به بیانیه گام دوم انقلاب که در فیضیه برگزار شد، بیان کردند: تجمع فیضیه شروع خوبی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه بود.
ریاست محترم مجمع نمایندگان طلاب در ادامه خاطر نشان کردند: در مجمع نمایندگان طلاب یک کارگروه خوبی به صورت خودجوش شروع شده و جلسات متعدد داشتند و از کارشناسان در جلسه دعوت کردند و به محتواهای خوبی رسیدند که البته ابتدای راه است.
مطلع شدیم که حضرتعالی از طرف جامعه محترم مدرسین، مدیریت فکری بیانیه گام دوم در حوزه‌ها را متقبل شدید و چه انتخاب شایسته ای؛ مجمع نمایندگان طلاب آمادگی خود را جهت همکاری همه جانبه با حضرتعالی اعلام می‌د ارد.

حضرت آیت الله حسینی بوشهری: خیلی خوش آمدید، بنده هم به سهم خود از مجمع و هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب که در مواقع حساس انقلاب، حضور خوب و فعال دارند تشکر می‌کنم.
دو سه جلسه اخیر جامعه مدرسین اختصاص به بیانیه گام دوم داشت، مجمع عمومی جامعه مدرسین هم وارد میدان شده، بنا شد دبیرخانه بیانیه گام دوم انقلاب جهت پیگیری، فعال کردن و هماهنگی نهادهای حوزوی، راه اندازی شود.

از هر نهاد حوزوی یک رابط جهت پیگیری امور معرفی شود، انقلاب ما چهار حرکت تا رسیدن به هدف خود نیاز دارد، حرکت اول که خود انقلاب اسلامی بود، که انجام شد.
حرکت دوم نظام سازی و دولت سازی است که شروع شده، حرکت سوم جامعه اسلامی است و حرکت نهایی و گام چهارم، تمدن سازی است که به الگوی جهانی تبدیل شود.

باید چندین کار صورت پذیرد:

من جمله تبیین در مراکز مختلف نسبت به بیانیه گام دوم

گفتمان سازی در جامعه

استخراج محورهای بیانیه

مستند سازی و نگارش دانش نامه علمی گام دوم

مطالبه گری و راهکار اجرایی بیانیه