پانزدهمین جلسه مجمع عمومی از هشتمین دوره

در پانزدهمین جلسه مجمع عمومی با رأی نمایندگان طلاب و فضلا، حجت الاسلام والمسلمین حسینی نژاد مجددا به عنوان رئیس مجمع نمایندگان، حجج الاسلام رضوی و سعیدی به عنوان نائب رئیس اول و دوم و حجج الاسلام محسن زاده  و رضوانی نسب به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند.

[گزارش تصویری]

به گزارش خبرنگار مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، انتخابات رئیس، نائب رئیس و منشی مجمع نمایندگان طلاب و فضلا، دوشنبه، بیستم اسفندماه در سالن همایش جامعه مدرسین برگزار شد که در انتخاب رئیس مجمع، حجج اسلام والمسلمین حسینی نژاد، عینی و صلح میرزایی کاندیدا شدند که با رأی نمایندگان طلاب، حجت الاسلام والمسلمین حسینی نژاد با ۱۳۵ رأی از ۱۶۶ نفر به عنوان رئیس مجمع نمایندگان به مدت یکسال انتخاب شد.

 

همچنین برای نائب رئیسی مجمع نمایندگان، حجج اسلام والمسلمین رضوانی، رضوی مهر، تکیه ای، سعیدی، سوری لکی، گرجی، ولدان و گلزاده کاندیدا شدند که حجت الاسلام والمسلمین رضوی به عنوان نائب رئیس اول و حجت الاسلام والمسلمین سعیدی به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شدند.

 

 

برای دو منشی هیأت رئیسه مجمع نمایندگان نیز حجج اسلام والمسلمین طاهری المشیر، علوی مهر، محسن زاده، قرائتی، گلزاده، ولدان، رضوانی نسب، تکیه ای و گرجی کاندیدا شدند که حجت الاسلام والمسلمین محسن زاده به عنوان منشی اول و حجت الاسلام والمسلمین رضوانی نسب به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.