اولین همایش بزرگ اساتید، طلاب و فضلای شهرستان خوروبیابانک و شهر فرخی

اولین همایش بزرگ اساتید، طلاب و فضلای شهرستان خوروبیابانک و شهر فرخی با موضوع فرصتها و چالشها، شنبه مورخ ۱۰ فرودین بعد از نماز مغرب و عشا در محل فرمانداری شهر خور با حضور ائمه محترم جمعه، اساتید معزز، نماینده محترم مجلس، فرماندار گرامی و طلاب گرامی برگزار گردید.

به دلیل استقبال طلاب و فضلا، این جلسه تا نیمه های شب بطول انجامید.