برگزاری چهارمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

جلسه هیأت محترم رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با حضور حضرات حجج اسلام آقایان حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب، روز یکشنبه مورخ ۲۵ فروردین ۹۸ برگزار گردید.