برگزاری جلسه مجمع عمومی استان کرمان

جلسه مجمع استان کرمان در ۲۸ فروردین ۹۸ درساختمان مجمع برگزارشد.


مصوبات این جلسه بدین شرح است:

  • جلسه طلاب استان باریاست سازمان تبلیغات کرمان درهفته آینده و ارایه گزارش عملکرد یک ساله مجمع استان به طلاب.
  • برگزاری جلسه ای جهت پیگیری و انتخاب مدیریت جدید مرکز خدمات حوزه های علمیه کرمان با معاونت امور استانهای مرکز خدمات قم
  • نمایندگان استان در فرایند انتخاب مدیر استان اظهار نظر نموده و در صورت لزوم گزینه پیشنهادی خود را معرفی نمایند.