گزارش جلسه کمیسیون طرح و برنامه

گزارش جلسه کمیسیون طرح و برنامه مورخ ۹۸/۲/۸  ساختمان دورشهر مجمع – حاضرین گلزاده – طاحونی – عسکری – دلدار – یگانه – نوری – علیپور – قربانی – بچاری – نکونام-

رییس جلسه: گلزاده

دستور کار : ادامه بررسی مواد طرح نقش آفرینی حوزه علمیه درصیانت وتقویت انقلاب ونظام اسلامی

۱ – تصویب بخشی دیگر از مواد طرح (نقش آفرینی حوزه در صیانت و تقویت انقلاب ونظام اسلامی) پس از قرائت مواد مذکور و طرح نظرات و پیشنهادات اعضای جلسه و تعدیل واصلاح آنها و اعمال دیدگاه های برخی از اعضای جلسه

۲ – در ادامه جلسه ریاست محترم کمیسیون درخصوص ادامه برگزاری جلسات کمیسیون و نیز کارگروه مربوط به کمیسیون درفصل تعطیلات و تابستان به تبیین مباحث مربوط به آیین نامه واساسنامه پرداخت و سایر اعضای جلسه به تبادل نظر پرداختندومقررگردید درفرصت مقتضی نتیجه به اطلاع اعضای جلسه رسانده شود.

۳ – سومین مبحث مطرح شده در جلسه طرح پرسش های و ابهامات اعضای محترم در خصوص گام دوم و کارگروه ویژه در این باره و کمیته های مربوط به آن از جمله کیفیت و کمیت ادامه جلسات مربوط به کارگروه مذکور بود.

برخی از اعضای جلسه که مسولیت و عضویت کارگروه وکمیته های آن گزارش کار وعملکرد خودرا به استحضار اعضاء رساندند از جمله کمیته خانواده اسلامی

دراین رابطه ریاست محترم کارگروه ویژه گام دوم حاج آقای گلزاده به پرسش ها و ابهامات ایراد شده ازسوی اعضای جلسه پاسخ دادند.

ازجمله رابطه این کارگروه ویژه با سایرنهادهای دراین باره ازجمله : معاونت سیاسی – اجتماعی حوزه – جامعه مدرسین با محوریت آیت الله بوشهری متشکل از شورایی دراین باره – دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه مسائل فرهنگی و مبلغان – جامعه المصطفی

یکی دیگر از کمیته ها کارگروه ویژه که بامسئولیت حاج آقای معلمی مشغول هستند

همچنین کمیته تربیتی به ریاست حاج آقای جوانشیر انجام وظیفه کنند

کمیته دیگر عبارت است از کمیته رصد که بررسی ورصد و شناسایی کنند فضاهای مجازی مسئولیت این کمیته برعهده آقای عسگری است

کمیته دیگر مستند سازی است

یکی دیگراز کمیته ها تبیین گری است.