انتصاب حجت الاسلام والمسلمین آقای سپهری به سمت مدیریت اجرایی مجمع نمایندگان طلاب

حجت الاسلام والمسلمین آقای علی سپهری«دام عزه» با توجه به سوابق تدریس سطوح عالی و همکاری‌های موثر در دفتر حوزه انقلابی و رضایت‌مندی نمایندگان محترم و مصوبه و تاییدیه هیأت رئیسه، جنابعالی را به مدت یک سال به مدیریت اجرایی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم منصوب مینمایم.

حجت الاسلام و المسلمین آقای علی سپهری «دام عزه»

با توجه به سوابق تدریس سطوح عالی و همکاری‌های موثر در دفتر حوزه انقلابی و رضایت‌مندی نمایندگان محترم و مصوبه و تاییدیه هیأت رئیسه، جنابعالی را به مدت یک سال به مدیریت اجرایی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم منصوب مینمایم.

لازم است در مسیر پیشرفت و تعالی مجمع و تعامل و همکاری سازنده با نمایندگان محترم طلاب در برگزاری جلسات مجامع عمومی و استانی و کمیسیونها و دیگر جلسات باعنایت به خطوط ترسیمی در بیانیه گام دوم انقلاب و اهداف مندرج در اساسنامه مجمع، نهایت سعی و تلاش خود را بکار ببندید.

کلیه کارکنان مجمع نمایندگان طلاب موظف هستند طبق قوانین مندرج در اساسنامه و آیین نامه مجمع با جنابعالی همکاری و هماهنگی های لازم را داشته باشند.

 

سیداکبر حسینی نژاد

رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم