برگزاری نهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

نهمین جلسه هیأت رئیسه سال دوم از دوره هشتم مجمع نمایندگان طلاب با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی و محسن زاده روز یکشنبه ۲ تیرماه ۱۳۹۸ همراه با نماز ظهر و عصر برگزار گردید.

در این جلسه مصوب گردید جهت پیگیری مأموریت حوزه انقلابی؛ دومین جلسه شورای سیاستگذاری قرارگاه حوزه انقلابی مجمع نمایندگان روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۵ برگزار گردد.