برگزاری دومین جلسه شورای سیاستگذاری قرارگاه حوزه انقلابی مجمع نمایندگان

دومین جلسه شورای سیاستگذاری قرارگاه حوزه انقلابی مجمع نمایندگان در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۵ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، محسن زاده، سلیمانی اردهالی، سلطانی، عبداللهی، قطبی، گرجی، حق جو، حیدری فسایی و نوری برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون افراد مطرح به عنوان مسؤول دفتر قرارگاه حوزه انقلابی، در نهایت با رأی گیری جناب حجت الاسلام والمسلمین طاحونی نماینده محترم طلاب و فضلای جیرفت به عنوان مسؤول دفتر قرارگاه حوزه انقلابی انتخاب گردیدند.