برگزاری جلسه کمیسیون سیاسی

جلسه کمیسیون سیاسی مجمع نمایندگان طلاب وفضلای حوزه علمیه قم در روز پنجشنبه ۹۸/۴/۲۰ در دفتر مجمع ساختمان دورشهر برگزار گردید.

این جلسه با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده، رضوانی نسب، گلزاده، سلطانی رنانی، عبداللهی، سلم آبادی، حق جو و سوری لکی تشیکل شد.

در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل کشور و منطقه، تصویب گردید بیانیه ای در حمایت عالم مجاهد شیخ زکزاکی و مردم مسلمانان نیجریه صادر گردد.