برگزاری دوازدهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب؛ دوشنبه (امشب) ساعت: ۱۸:۰۰ در دفتر مجمع ساختمان دورشهر برگزار گردید.

این جلسه با حضور حضرات حجج اسلام: آقایان حسینی نژاد، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب برگزار گردید.

مصوبات جلسه:

۱- مقرر گردید اولین جلسه مجمع عمومی سال تحصیلی جدید بعد از ایام دهه اول محرم برگزار گردد.

۲- پیرامون طرح تطبیق العلم پس از بحث و بررسی مقرر شد جلسه آینده هیأت رئیسه با حضور رئیس کمیسیون آموزش جهت بررسی طرح فوق برگزار گردد.