جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه

جلسه کمیسیون حوزه و دانشگاه، روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۷ در دفتر جامعه مدرسین با دستور جلسه انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برگزار گردید.

در این جلسه جناب حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی محمودی به عنوان رئیس کمیسیون و حجج اسلام آقایان: مسلم درگاهی، فرضعلی فعلی و محمدهادی سمتی؛ به ترتیب به عنوان نایب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.