جلسه کمیسیون تحقیق و بررسی

جلسه کمیسیون تحقیق و بررسی، روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۷ در دفتر جامعه مدرسین با دستور جلسه انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برگزار گردید.

در این جلسه جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق سلطانی رنانی به عنوان رئیس کمیسیون و حجج اسلام آقایان: حسین طهماسبی، محمدرضا جعفرزاده و مرتضی وطن پرست؛ به ترتیب به عنوان نایب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.