برگزاری چهاردهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

جلسه هیأت رئیسه مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم یکشنبه ۹۸/۶/۳۱ در دفتر مجمع ساختمان دورشهر برگزار گردید.

این جلسه با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب برگزار گردید.