برگزاری پانزدهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

پانزدهمین جلسه هیئت رئیسه سال دوم از دوره هشتم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۸ ساعت ۱۹ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، محسن زاده و رضوانی نسب در دفتر مجمع نمایندگان ساختمان دورشهر برگزار گردید.