برگزاری جلسه کمیسیون اخلاق و امورتربیت

کمیسیون اخلاق و امور تربیت با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون در تاریخ ۹۸/۷/۱۰ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید و در این جلسه حجج الاسلام حقجو، حسینی، مرندی، گرجی به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.