برگزاری جلسه کمسیون تحقیق و بررسی

کمیسیون تحقیق و بررسی با موضوع بررسی شرح وظایف کمیسیون در تاریخ ۹۸/۷/۱۰ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد