برگزاری جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی

کمیسیون مالی و اقتصادی با موضوع انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون در تاریخ ۹۸/۷/۱۰ در ساختمان جامعه مدرسین برگزار گردید و در این جلسه حجج الاسلام مولا، حسین پور، بیرامی، نقوی به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس، منشی و مخبر کمیسیون انتخاب شدند.