برگزاری شانزدهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم

شانزدهمین جلسه هیات رئیسه سال دوم از دوره هشتم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، دوشنبه مورخ دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۵ در دفتر مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم واقع در ساختمان دورشهر برگزار گردید.

در این جلسه حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن زاده و رضوانی نسب حضور داشتند

مصوبات:

۱- مقرر گردید روز چهارشنبه ساعت ۱۱ صبح دیدار اعضای محترم هیأت رئیسه با جناب حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی مسؤول دبیرخانه علمی محتوایی جامعه مدرسین پیرامون ارتقاء سطح مجمع نمایندگان برگزار گردد.

۲- مقرر گردید چهارشنبه ۹۸/۷/۱۷ جلسه کمیسیون سیاسی برگزار گردد.

۳- مقرر گردید دو کمیسیون اخلاق و جذب و گزینش انتخابات هیأت رئیسه انها برگزار گردد.