برگزاری جلسه کمیسیون سیاسی

جلسه کمیسیون سیاسی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با حضور روسای محترم کمیسیون ها مورخ ۹۸/۷/۱۷ در محل دفتر مجمع نمایندگان طلاب در ساختمان دورشهر برگزار گردید.