جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی با حضور رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

جلسه کمیسیون مالی و اقتصاد مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با حضور جناب آقای پورابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شنبه شب مورخ ۹۸/۸/۱۱ در محل دفتر مجمع ساختمان دورشهر برگزار گردید.