جلسه مشترک هیأت رئیسه مجمع و هیأت رئیسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه مشترک هیأت رئیسه مجمع و هیأت رئیسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی، شنبه شب در دفتر مجمع ساختمان دورشهر با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، سعیدی، محسن زاده، رضوانی نسب، صحرایی، آخوندی و آزاد برگزار گردید.

 

مصوبات:

  • مقرر گردید در اسرع وقت شرح وظایف کمیسیون بسیج در جلسه کمیسیون سیاسی بررسی و تصویب گردد.
  • مقرر شد طرح تأسیس بسیج مجمع نمایندگان طلاب توسط کمیسیون بسیج تدوین و ارائه گردد.
  • در هفته بسیج سخنران در مجمع عمومی دعوت شود.
  • بسیج مجمع در هفته بسیج افتتاح گردد مشروط به نهایی شدن طرح بسیج مجمع نمایندگان.