برگزاری جلسه کمیسیون سیاسی

جلسه کمیسیون سیاسی چهارشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۲ با حضور حضرات حجج اسلام آقایان: حسینی نژاد، رضوی مهر، سعیدی، محسن‌زاده، رضوانی نسب، درگاهی، حیدری، سلطانی، مولا، گلزاده، سیدموسی موسوی، قطبی و صحرایی برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تبادل نظر پیرامون اخبار و اوضاع سیاسی کشور؛ بیانیه‌ای در محکومیت اظهارات تفرقه آمیز بعضی از مسؤولین کشور صادر گردید. و پس از آن شرح وظایف اختصاصی کمیسیون طرح و برنامه مورد بحث و مداقه قرار گرفت.