برگزاری جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی

جلسه کمیسیون بسیج و آمادگی دفاعی در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۰ با حضور حجج اسلام آقایان: آخوندی، آزاد، بهاءآبادی، ربانی، عرب ساغری، عسگری فروشانی، عفت پناه، علیدوست و میرزایی با موضوع بررسی طرح تشکیل پایگاه بسیج مجمع نمایندگان طلاب در دفتر جامعه مدرسین برگزار گردید.